Enara Garro
Zuzenbide penaleko Irakasle
agregatua Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide
Fakultatean (Gipuzkoa)

Tel. (+34)943 01 8074
enara.garro@ehu.eus

Ikerketa

Jorratzen ari naizen ikerketa-lerro nagusiak ondorengo hauek dira:

  • Kalte-konponketa eta zigorraren helburuak
  • Aitortzearen aringarria
  • Zigorraren zehaztapena
  • Delituaren ondorengo portaera positiboa antolaturiko delinkuentziaren eta terrorismoaren eremuan
  • Preskripzioa
  • Terrorismoa eta zigorren betearaztea
  • Gorroto-delituak

Egun, ikerkuntza taldekidea naiz bi proiektuetan: bata Eusko Jaurlaritzak finantzaturikoa eta Lasagabaster Herrarte irakasleak zuzendua (IT 859-13), eta bestea Espainiako Ministerioak subentzionaturikoa, eta Landa Irakasleak zuzendurikoa, gorroto delituak eta terrorismoa aztertuz (DER2015-64599-P).